HYPOTHEEK BESLIST  is aangesloten bij financieel zeker. Onze visie is dat financieel advies een fundamentele dienst in de samenleving is waarmee we een brede welvaart kunnen realiseren. Daar geloven we rotsvast in. Optimistisch? Zeker!
Onze missie?
Jou de rust en ruimte geven om alles uit vandaag én morgen te halen, én goed te doen voor mens, maatschappij én milieu.
Geld is niet vies. Het stelt je juist in staat doelen te realiseren en je dromen te leven. Om het goed te doen voor jezelf, je naasten, de omgeving én moeder natuur.
CO2 is één van de belangrijkste broeikasgassen. Bomen halen CO2 uit de lucht en vormen die via fotosynthese om tot zuurstof en plantmateriaal. Fotosynthese is het proces waarbij planten, onder invloed van zonlicht, water en koolstofdioxide omzetten in glucose en zuurstof.
Bomen nemen het water op uit de bodem met hun wortels. De koolstofdioxide en de zuurstof worden via huidmondjes in het blad met de lucht uitgewisseld. De gevormde glucose wordt omgezet in andere verbindingen zoals cellulose en zetmeel.
Bomen hebben in vergelijking met andere gewassen de grootste netto zuurstofproductie omdat bomen een groot deel van het CO2 omzetten in hout en wortels. De CO2-fixatie is dus veel groter in bossen dan in weiland of akkers. Zij kunnen daarom een deel van de CO2 uitstoot compenseren.
De CO2-balans van bomen verschilt sterk tussen het soort bomen, de locatie, tussen seizoenen en tussen perioden met hetzelfde klimaat of weer.
Compensatie van Financieel Zeker:
Voor het compenseren van 1 ton co2 uitstoot zijn 31 tot 46 bomen nodig. Dat is gemiddeld 38,5 bomen per 1 ton.
Bij het verzorgen van het gehele hypotheektraject, van adviesgesprekken tot en met het passeren bij de notaris van de hypotheekakte bedraagt de Co2 uitstoot per hypotheektraject volgens berekening van het ingenieursbureau Tauw 48 Kg Co2.
Dit staat gelijk aan 1,87 bomen ter compensatie van de Co2. Financieel Zeker compenseert 2 bomen per hypotheektraject. We planten deze bomen bij voorkeur bij jouw in de tuin. Mocht je hier geen ruimte voor hebben dan planten wij ze in het financieel zeker bos.